طرح توجیهی

دانلود نمونه طرح های توجیهی آمادۀ بانکی،صنعتی،گردشگری،خدماتی،کامفار

طرح توجیهی

دانلود نمونه طرح های توجیهی آمادۀ بانکی،صنعتی،گردشگری،خدماتی،کامفار

طرح توجیهی

تلفن تماس جهت سفارش خرید و تهیۀ طرح‌های توجیهی تضمینی بانکی و صنعتی:
مهندس تـألّـهی 09354300400
دفتر تهران(8تا16) 02122333464
نوشتن طرح توجیهی، دانلود نمونه طرحهای توجیهی آماده، انجام مطالعات بازار، تدوین امکانسنجی، ارائه گزارش توجیهی فنی اقتصادی و مالی، طرح توجیهی برای گرفتن وام و تسهیلات بانکی، طرح توجیهی با فرمت بانک ها و سازمان ها و...

طبقه بندی موضوعی

دانلود نمونه طرح‌های توجیهی اشتغال فراگیر روستایی(کارا)

سامانه کارا، جهت ثبت نام متقاضیان وام اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر و به منظور تسهیل در فرآیند ارائه تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران و کارآفرینان می‌باشد. بر این اساس متقاضیان راه‌اندازی کسب و کار که کارافرینان و سرمایه گذاران(اعم از خرد و کلان) هستند می‌توانند طرح توجیهی خود را در سامانه کارا ثبت کنند. نمونه طرح‌های توجیهی زیر با قیمت پایین، آمادۀ دریافت می‌باشند.

 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر شالیکوبی(کارا) با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶ وام ۳۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی خرید تراکتور و کمباین(کارا) با اشتغال ۲ نفر در سال 96 وام 46 میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی زنبورستان با 80 کندو(کارا) با اشتغال 1 نفر در سال96
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی خرید ادوات کشاورزی(کمباین، کمبینات، بیلر مکعبی کاه)(کارا) با اشتغال 4نفر در سال96
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی خرید کمباین و ادوات کشاورزی(کارا) با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶ وام ۲۱۸ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی گوسفند داشتی ۳۰ راس(کارا) با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶ وام ۳۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی گوسفند داشتی ۶۰ راس(کارا) با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶ وام ۸۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی زنجیره پرورش و فرآوری بلدرچین(جوجه‌کشی، پرورش، کشتار و بسته‌بندی گوشت بلدرچین)70000 قطعه پرواری و 4500 قطعه مولد(کارا) با اشتغال 15 نفر در سال 96
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر پرورش بلدرچین ۴۰۰۰ قطعه مولد و ۴۵۰۰۰ قطعه پرواری(کارا) با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶ وام ۱۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی پرورش بوقلمون با ظرفیت 3000 قطعه در دوره و 2 دوره در سال(کارا) با اشتغال 4نفر در سال96
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی پرورش بوقلمون با ظرفیت ۱۵۰۰ قطعه در دوره و ۲ دوره در سال(کارا) با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶ وام ۲۵۶ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی احداث گلخانه ۱۰۰۰ متری صیفی جات(کارا) با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶ وام ۲۵۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی احداث گلخانه ۳۰۰۰ متری صیفی جات(کارا) با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶ و وام ۲۵۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی احداث گلخانه ۳۰۰۰ متری توت فرنگی(کارا) با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶ وام ۳۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی احداث مزرعه پرورش گاو شیری 15 رأس(کارا) با اشتغال 2نفر در سال96
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر احداث مزرعه گاو شیری ۲۰ راس(کارا) با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶ وام ۹۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر احداث مزرعه گاو شیری ۳۰ راس(کارا) با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۶ وام ۴۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر احداث مزرعه گاو شیری ۲۰ راس(کارا) با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶ وام ۸۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر احداث مزرعه گاو شیری ۱۰ راس(کارا) با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶ با وام ۹۸ میلیون تومانی
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر احداث مزرعه گاو شیری ۱۰ راس(کارا) با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶ و وام ۱۸۸ میلیون تومانی
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر احداث مزرعه گاو شیری ۲۰ راس(کارا) با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶ وام ۱۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر گاو شیری ۲۰۰ راس وام ۳۰۰ میلیون با اشتغال ۷ نفر در سال ۹۶ وام ۳۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی پرورش غاز ۱۰۰۰ قطعه در دوره و ۳ دوره درسال(کارا) با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی گردشگری با سفره خانه و محل بازی بچه ها(کارا) با اشتغال ۷ نفر در سال ۹۶ وام ۴۰۰ میلیون تومانی
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی گردشگری با سفره خانه و پارکینگ(کارا) با اشتغال ۷ نفر در سال ۹۶ وام ۲۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی بره پرواری 800 راس اشتغال فراگیر( کارا ) با اشتغال 21نفر در سال96
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی بره پرواری ۱۰۰ راس(کارا) با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶ وام ۱۲۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر بره پرواری ۳۰ راس(کارا) با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶ وام ۲۵ میلیون تومان
 • طرح توجیهی بره پرواری ۴۰ راس اشتغال فراگیر(کارا) با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶ وام ۴۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر بره پرواری ۳۰ راس(کارا) با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶ وام ۲۳ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی بره پرواری ۴۰۰ راس(کارا) با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶ با وام ۲۴۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر(کارا) بره پرواری 200 رأسی، وام 250میلیون تومان و با اشتغال 5نفر در سال96
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر احداث مزرعه گل محمدی 10 هکتاری به همراه گلاب‌گیری(کارا) با اشتغال 6نفر در سال96
 • طرح توجیهی احداث مزرعه گل محمدی ۴ هکتار بهمراه گلاب گیری با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶ وام ۴۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر پرورش بلدرچین 4000قطعه مولد و 45000قطعه پرواری(کارا) با اشتغال 5نفر در سال96
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر ساماندهی و خرید تجهیزات فروشگاه(کارا) با وام ۴۲ میلیون تومانی و اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر بافت فرش و دست بافته ها(کارا) با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶ وام ۷۶ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی مزرعه گیاهان دارویی و عرقیات گیاهی(کارا) با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶ وام ۶۵ میلیون
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی مزرعه زنبورستان 140 کندو(کارا) با اشتغال 2 نفر در سال 96
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی مزرعه زنبورستان ۱۰۰ کندو(کارا) با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶ وام ۵۸ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی زنبورستان با ۲۶۰ کندو(کارا) با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶ وام ۱۰۰ میلیون تومانی
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی زنبورستان با ۵۰۰ کندو(کارا) با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶ با وام ۲۵۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی زنبورستان با ۲۵۰ کندو(کارا) با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶ با وام ۱۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی زنبورستان با ۱۶۰ کندو(کارا) با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶ و وام ۸۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی پرورش زنبور عسل 800 کندو با بسته بندی عسل(کارا) با اشتغال 10نفر در سال96
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی پرورش ماهی ۲۰ تن(کارا) با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶ وام ۲۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر ماهی قزل آلا ۳۰ تن(کارا) با اشتغال ۷ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی احداث کارگاه بافت فرش دست باف، تولید 32متر در سال، وام 30 میلیون تومان(کارا)، با اشتغال 1نفر در سال96
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی(کارا) احداث گلخانه توت فرنگی 3000مترمربع، وام 300میلیون تومان با اشتغال 5نفر در سال96
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی گوسفند داشتی ۲۰۰ راس(کارا) با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶ وام ۲۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر احداث مزرعه کاشت زعفران یک هکتاری، وام 50میلیون تومان، اشتغال 2نفر در سال96
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیراحداث مزرعه پرورش شتر پرواری به ظرفیت 100نفر در دوره و 2دوره در سال، وام 722میلیون تومان(کارا) با اشتغال 6نفر در سال96
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر تولید محصولات بتنی از پیش ساخته و آجر سیمانی ۴۰۰ میلیون(کارا) با اشتغال ۱۰ نفر در سال ۹۶ با وام ۴۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر تولید موم آج کنی(کارا) با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶ و وام ۸۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر طراحی نرم افزار و صفحات وب(کارا) با اشتغال ۱۰ نفر در سال ۹۶ وام ۲۵۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر پرورش آهو 30راس اشتغال 3نفر در سال96، با وام 200میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر مرغ بومی 1000 قطعه(کارا) با اشتغال 2 نفر در سال96، با مبلغ وام 84میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی احداث مزرعه مرغداری ۱۰ هزار قطعه در دوره و ۳ دوره در سال(کارا) با اشتغال ۶ نفر در سال ۹۶ وام ۳۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی احداث مزرعه مرغداری ۲۰ هزار قطعه در دوره و ۴ دوره در سال(کارا) با اشتغال ۶ نفر در سال ۹۶ وام ۲۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی احداث مزرعه مرغداری تخمگذار ۳۰ هزار قطعه(کارا) با اشتغال ۸ نفر در سال ۹۶ وام ۶۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر پرورش گوسفند داشتی 100 راس(کارا) با اشتغال 3نفر در سال96، با وام 120میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی بسته بندی زعفران و زرشک(برای سایت کارا) با اشتغال 7نفر در سال96 و وام 200میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی پرورش گوساله اصلاح نژادی سیمینتال۵۰ راس(کارا) با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶ وام ۱۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی گوساله پرواری ۳۰ راسی(کارا) با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶ وام ۳۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی گوساله پرواری ۱۰۰ راسی(کارا) با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶ وام ۲۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی تولید حوله و خدمات رنگرزی(کارا) با اشتغال ۱۰ نفر در سال ۹۶ وام ۲۰۰ میلیون تومانی
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی مزرعه زنبورستان با پرورش زنبور 100کندو(کارا) با اشتغال 2نفر در سال96 و مبلغ وام 58میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی احداث انبار 1000تنی نگهداری محصولات کشاورزی(کارا) با اشتغال 2 نفر در سال96 و وام 200میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر تولید گل و گیاه زینتی آپارتمانی(کارا) با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶ وام ۳۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر گلخانه ۴۰۰۰ متر گلهای زینتی(کارا) با اشتغال ۷ نفر در سال ۹۶ با وام ۱.۲ میلیارد تومانی
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر تولید پتو(کارا) با اشتغال ۸ نفر در سال ۹۶ وام ۱۲۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی لامپ ال ای دی اشتغال ۱۰ نفر وام ۲۱۰ میلیون تومان در سال ۹۶
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر قالی بافی(کارا) با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶ با وام ۲۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر قالی بافی(کارا) وام ۳۰۰ میلیون با اشتغال ۱۰ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر قالی بافی(کارا) وام ۵۰ میلیون تومان و با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر تولید صنایع دستی(گلیم)(کارا) با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶ وام ۸۰ میلیون
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر بسته بندی حبوبات ۷۵۰ تن در سال(کارا) وام ۱۰۰ میلیون تومانی با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر تولید صنایع دستی(گلیم بافی)(کارا) با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶ وام ۱۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر تولید سمنو ۱۰۰ تن(کارا) با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۶ وام ۳۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر تولید صنایع دستی(گلیم ، گیوه و حصیر)(کارا) با اشتغال ۲۰ نفر در سال ۹۶ وام ۴۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی صنایع دستی روستایی و عشایری بافت چیت نی(کارا) با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶ وام ۵۰ میلیون تومانی
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر گردشگری با غذای سنتی وام یک میلیارد تومانی و اشتغال ۱۰ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر مغازه شیرینی فروشی(کارا) با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶ وام ۱۵۰ میلیون تومانی
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر سموم کشاورزی(کارا) وام ۱۰۰ میلیون تومان با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی راه اندازی مجموعه کتابفروشی راه(کارا) با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۶ وام ۵۰۰ میلیون تومانی
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر پژوهش و تحقیق موسسه مطالعات هنر اسلامی اشتغال ۱۵ نفر در سال ۹۶ وام ۱۵۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر دهکده ساحلی(تفریح دریایی ، اقامتی و پذیرایی)(کارا) وام ۲ میلیارد تومانی با اشتغال ۲۴ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر کشت لوبیا ۵ هکتار(کارا) با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶ وام ۲۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر کاشت سیب ۴ هکتار(کارا) با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶ وام ۱۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر طرح توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی وام ۲ میلیارد(کارا) با اشتغال ۲۴ نفر در سال ۹۶ وام ۲ میلیارد تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر کاشت سیر یک هکتار(کارا) با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶ وام ۵۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر تولید و بسته بندی بلغور(کارا) با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۶ وام ۱۵۰ میلیون تومانی
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر تولید قارچ ۱۵ تن در سال(کارا) با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶ و وام ۶۰ میلیون تومانی
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر احداث سردخانه میوه ۱۵۰۰ تنی(کارا) با اشتغال ۱۰ نفر در سال ۹۶ با وام ۲ میلیارد تومانی
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر بافندگی عروسکهای تزئینی(کارا) وام ۵۰ میلیون تومان با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر بومگردی(کارا) با اشتغال ۱۲ نفر در سال ۹۶ وام ۵۰۰ میلیون تومانی
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر آموزشگاه زبان انگلیسی(کارا) با اشتغال ۶ نفر در سال ۹۶ وام ۲۰۰ میلیون تومانی
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر چاپ و صحافی(کارا) روزانه ۱۰۰ هزار برگ وام ۵۰۰ میلیون تومانی با اشتغال ۲۰ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر تولید دوغ با ظرفیت ۲۰۰ تن(کارا) با اشتغال ۱۱ نفر در سال ۹۶ و وام ۵۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر فروشگاه لوازم آلات کشاورزی(کارا) با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶ وام ۱۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی کارگاه تزریق پلاستیک(کارا) با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر تولید مبلمان و مصنوعات چوبی(کارا) با اشتغال ۱۵ نفر در سال ۹۶ وام ۱ میلیارد تومان
 • طرح توجیهی خوراک دام ، طیور و آبزیان ۲۷۰۰۰ تن اشتغال فراگیر(کارا) با اشتغال ۱۲ نفر در سال ۹۶ و وام ۲ میلیارد تومانی
 • طرح نجاری و تولید صنایع چوب و ام دی اف وام ۵۰۰ میلیون تومان مصنوعات چوبی(کارا) با اشتغال ۸ نفر در سال ۹۶

قیمت هر یک از طرح‌های توجیهی فوق 20هزارتومان می‌باشد. برای خرید هر کدام از طرح‌های توجیهی فوق، عنوان طرح+شمارۀ پرداخت+آدرس ایمیل را به شمارۀ 09354300400 اس‌ام‌اس یا تلگرام کنید و شمارۀ مذکور به صورت تلفنی فقط برای شخصی‌سازی و سفارش نوشتن این طرح‌ها پاسخگو خواهد بود.

۹۶/۱۰/۳۰
مهندس تـألّـهی

09354300400

3000طرح

3000طرح توجیهی

ثبت نام و تهیه طرح توجیهی سامانه کارا

ثبت.نام.طرح.توجیهی.برای.گرفتن.وام.سامانه.کارا

خرید کمباین- لودر- تراکتور- کمپرسی- کامیون- ادوات کشاورزی

دانلود رایگان نمونه طرح توجیهی سایت کارا اشتغال روستایی(سال 96)

دانلود رایگان نمونه طرحهای توجیهی کارا(سال 96) برای دریافت وام روستایی

دانلود طرح توجیهی 96 سایت کارا

دانلود نمونه طرح توجیهی پرورش عقرب و سم(زهر) گیری

دانلود نمونه یک طرح توجیهی برای پرورش دام سبک

دانلود-طرح-توجیهی-اشتغال-روستایی-کارا-سال-96

دهکده گردشگری- روستای تفریحی- اقامتگاه روستایی- بومگردی- کلبه اقامتی

سایت 3000 طرح توجیهی

سایت 3000هزار طرح

صنایع دستی- بوم گردی- گردشگری روستایی- روستای تفریحی- سفره خانه

طرح توجیهی 96 پرورش بوقلمون

طرح توجیهی 96 پرورش غاز- طرح توجیهی 96 پرورش بلدرچین

طرح توجیهی تحت اکسل

طرح توجیهی در سامانه کارا

مرغ بومی

نگارش طرح توجیهی

هزینه های پرورش گوسفند داشتی- بلدرچین- بوقلمون- گاو شیری- بره پرواری

پرورش آهو- پرورش بز- پرورش گوسفند داشتی- دام سنگین- گاو پرواری

پرورش زنبور- پرورش غاز- پرورش ماهی- پرورش گوسفند- دام سبک

کارا

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.