طرح توجیهی

دانلود نمونه طرح های توجیهی آمادۀ بانکی،صنعتی،گردشگری،خدماتی،کامفار

طرح توجیهی

دانلود نمونه طرح های توجیهی آمادۀ بانکی،صنعتی،گردشگری،خدماتی،کامفار

طرح توجیهی

تلفن تماس جهت سفارش خرید و تهیۀ طرح‌های توجیهی تضمینی بانکی و صنعتی:
دفتر تهران(ساعت ۹ تا ١٦) ۰۲۱۲۶۷۱۳۹۴۷
مهندس تـألّـهی ۰۹۳۵۴۳۰۰۴۰۰
نوشتن طرح توجیهی، دانلود نمونه طرحهای توجیهی آماده، انجام مطالعات بازار، تدوین امکانسنجی، ارائه گزارش توجیهی فنی اقتصادی و مالی، طرح توجیهی برای گرفتن وام و تسهیلات بانکی، طرح توجیهی با فرمت بانک ها و سازمان ها و...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

طرح توجیهی پرورش ماهیهای جنوب در قفس بظرفیت 1000 تن در سال

با وجود رشد کنونی جمعیت دنیا، تولید هر چه بیشتر پروتئین حیوانی از اهمیت زیادی برخوردار است. کشت آبزیان بدلایل زیادی به عنوان همگانی‌ترین و مؤثرترین راهکار جهت تولید پروتئین درآینده دنیا شناخته شده است. با مقایسه حیوانات پرورشی مهم دنیا مثل مرغ، خوک، ماهی و گاو با توجه به موارد ذیل اهمیت پرورش ماهی روشن می‌گردد.
:: صرف انرژی کمتر:
ماهی و سایرآبزیان جزو حیوانات خونسرد هستند و برای تنظیم و ثابت نگهداشتن حرارت بدن خود هیچ گونه انرژی صرف نمی‌کنند و در مقایسه با حیوانات دیگر استعداد رشد بیشتری دارند(بجز بعضی از گونه ها).
وزن مخصوص بدن ماهی و دیگر آبزیان شناور کم و بیش نزدیک به وزن مخصوص آب بوده از این رو انرژی زیادی برای شناور کردن خود نیاز نداشته وانرژی به دست آمده از طریق غذا را صرف رشد می‌کنند.
توانایی تولید مثل:
بعنوان نمونه هر ماهی ماده تیلاپیا(از مهمترین ماهیان آب شیرین پرورشی در دنیا) در یک سال در طول 3 ماه دوره زاد آوری تعداد 2000 بچه ماهی تولید می‌کند. هر ماهی سوف قرمز(ماهی رودخانه‌ای پرورشی) در طول یک سال در مدت سه هفته دوره زادآوری تعداد 3 میلیون بچه ماهی تولید می‌کند. در حالیکه هرمرغ مادر در طول سال در یک دوره زادآوری 100 جوجه تولید می‌کند، هر خوک ماده حدوداً سالی 12 بچه و هر گاو یک بچه تولید می‌کند.
:: ضریب تبدیل غذایی و صرفه اقتصادی آبزی‌پروری:
ضریب تبدیل خوراکی انواع ماهیان پرورش به طور میانه 1 به 3 است، جوجه 3 به 6، خوک 5 به 12 و گاو 12 به 45 است و این در حالی است که با گزینش روشهای گوناگون پرورش ماهی و با توجه به رژیمهای غذایی متفاوت در ماهیان می‌توان در پرورش‌های توأم از تمامی تولیدات آب استفاده کرد که موجب بالا رفتن تولید در واحد سطح خواهد شد.
هزینه تولیدماهی خیلی ارزان‌تر از هزینه تولید گوشت‌های دیگر خواهد بود.
هزینه پرورش اندازه معینی ماهی به مراتب کمتر از هزینه صید آن از منابع آبی است.
ویژگیهای ماهیان پرورشی
ماهیان پرورشی باید پرشتاب الرشد بوده و در دوران پرورش به وزن متعارف مورد انتظار برسند.
درخور با ذائقه مردم منطقه بوده وبازارپسند باشند.
افزون بر مصرف غذای طبیعی از اقلام غذایی ارزان قیمت و مصنوعی نیز خوراک کنند.
نسبت به شرایط نامناسب رژیم فیزیک و شیمیایی آب و دگرگونیها برامده از آن پایدار بوده و سازگاری نشان دهد.
در مقابل تورکشی و دستکاری و بیماری‌ها پایدار باشد.
زندگی در شرایط متراکم و فوق متراکم را به خوبی بتوانند تحمل نمایند.
توانایی تکثیرانبوه آنها وجود داشته باشد.
توانایی تهیه غذا و دیگر احتیاجات پرورش در منطقه وجود داشته باشد.
پرورش ماهی به عنوان یکی از منابع تأمین پروتئین دارای مزایای ذیل است:
1-    ماهی و سایر آبزیان جزو حیوانات خونسرد هستند و برای تنظیم و ثابت نگه داشتن حرارت بدن خود هیچ گونه انرژی مصرف نمی‌کنند و در مقایسه با حیوانات دیگر استعداد رشد بیشتری دارند(بجز بعضی از گونه ها).
2-    چگالی بدن ماهی و دیگر آبزیان شناور کم و بیش نزدیک به چگالی آب بود، از این رو انرژی زیادی برای شناور کردن خود نیاز نداشته و انرژی به دست امده از طریق غذا را صرف رشد می‌کنند.
3-    نظربه اینکه مواد غذایی طبیعی بخصوص فیتو پلانکتون و زئو پلانکتون در محیط آب کم و بیش به صورت یکنواخت پراکنده‌اند، بنابراین صرف انرژی برای یافتن غذا در آبزیان نسبت به جانوران خشکی‌زی خیلی کمتر شده و انرژی غذا صرف رشد خواهد شده.
4-    باگزینش روش‌های گوناگون پرورش ماهی و با توجه به رژیم‌های غذایی متفاوت در ماهیان می‌توان در پرورش‌های توأم از تمامی تولیدات آب استفاده کرد که موجب بالا رفتن تولید در واحد سطح خواهد شد.
5-    هزینه ی تولید ماهی خیلی ارزان‌تر از تولید گوشت‌های دیگر است زیرا بعضی از ماهیان پرورشی از غذایی استفاده می‌کنند که تولید آنها با حداقل تواناییات مقدور است.
6-    وابستگی تولیدات آبزیان به ارز بسیار کم یا در حد صفر است.
7-    هزینۀ پرورش اندازه معینی ماهی به مراتب کمتر از هزینۀ صید آن از منابع آبی است.
درکل، پرورش آبزیان به عملیاتی که منجر به رشد آبزیان می‌گردد اتلاق می‌شود. این فعالیت عبارتست از ایجاد محیط مناسب و شرایط لازم برای تولید مثل آبزیان در محیطی از استخرها و کانالهای آبرسان خروجی و ورودی – زهکشی و تأسیسات آبزی پرورشی که برای پرورش ماهی بوجود آمده است. آبزیان به موجودات گیاهی و جانوری که در آب زیست می‌نمایند گفته می‌شود و در اینجا منظور از آبزیان ماهیان می‌باشند که در آبهای دریایی، رودخانه، آبگیرهای طبیعی ومصنوعی زندگی می‌کنند منابع آبی عمدتاً شامل دریاچه، تالاب، دریاچه پشت سد خاکی، دریاچه پشت سد بتونی، زهکشی و رودخانه‌ها می‌باشد.
دنیای امروز با سه چالش عمده یعنی فقدان آب شیرین در جهان، کمبود غذا و تخریب محیط زیست مواجه است. ظرفیت دریاها که چیزی نزدیک به 75درصد سطح کره زمین را اشغال نموده یکی از توانمندیهای بالقوه برای تولید مواد غذایی را در دسترس بشر قرار داده است. در طی دو دهه اخیر، پرورش آبزیان با رشد سالانه حدود 8درصد سریعترین و با ثبات ترین نرخ رشد را در تولید پروتئین‌های جانوری در جهان داشته است. پرورش ماهی در قفس، پدیده‌ای است نو که در سالهای اخیر در نواحی ساحلی انجام می‌شود.منظور از قفس یا کیج، بخشی از آب دریا، سراب، آب پشت سد و... است که از اطراف و کف توسط ابزارهای مختلفی مثل توری با چشمه‌های مختلف محصور می‌گردد و در آن محیط محصور، ماهی پرورش داده شود. امروزه با توجه به وجود محدودیت‌های فراوان در بهره برداری از منابع آبی، توجه به توسعه پرورش ماهی در قفس و جایگزینی آن با فعالیت‌های صیادی در اغلب کشورها آغاز گردیده است درحال حاضر پرورش ماهی درچندین روش و سیستم در سراسر جهان در حال گسترش می‌باشد. هدف از این مطالعه که به روش کتابخانه‌ای انجام گرفته است بررسی وضعیت پرورش ماهی در قفس در ایران و چگونگی دستیابی به توسعه و افزایش استفاده از این روش نوین می‌باشد، که از جمله مزایای این روش می‌توان به سهولت کار نسبت به استخرهای خاکی و بتونی، هزینه ی سرمایه گذاری کم تر و تولید بیشتر در واحد سطح و... اشاره نمود.لذا با فراهم آمدن شرایط لازم فنی و اعتباری می‌توان به این نوآوری در جهت فراهم نمودن و تامین پروتیین حیوانی جامعه بسیار خوش بین بود و به طور جدی برای آن برنامه‌ریزی کرد.

برای تهیۀ طرحهای توجیهی پرورش ماهی و میگو و انواع آبزیان میتوانید با 09354300400(مهندس تـألّـهی) تماس بگیرید.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی