طرح توجیهی

دانلود نمونه طرح های توجیهی آمادۀ بانکی،صنعتی،گردشگری،خدماتی،کامفار

طرح توجیهی

دانلود نمونه طرح های توجیهی آمادۀ بانکی،صنعتی،گردشگری،خدماتی،کامفار

طرح توجیهی

تلفن تماس جهت سفارش خرید و تهیۀ طرح‌های توجیهی تضمینی بانکی و صنعتی:
دفتر تهران(ساعت ۹ تا ١٦) ۰۲۱۲۶۷۱۳۹۴۷
مهندس تـألّـهی ۰۹۳۵۴۳۰۰۴۰۰
نوشتن طرح توجیهی، دانلود نمونه طرحهای توجیهی آماده، انجام مطالعات بازار، تدوین امکانسنجی، ارائه گزارش توجیهی فنی اقتصادی و مالی، طرح توجیهی برای گرفتن وام و تسهیلات بانکی، طرح توجیهی با فرمت بانک ها و سازمان ها و...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

طرح توجیهی کاشت و پرورش گل لیلیوم

پنجشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۴، ۰۲:۱۵ ق.ظ

طرح توجیهی کاشت و پرورش گل لیلیوم

نمونه طرح توجیهی کاشت و پرورش و تکثیر گل لیلیوم آمادۀ دریافت میباشد. پیاز های لیلیوم موجود در ایران غالباً از ژاپن وارد می شوند. پیازها در فصل پاییز پیش از اینکه به دست گل کاران برسد در شرایط بخصوصی از نظر درجه حرارت انبار میشوند تا بعدا زودرس شوند. برای تولید گل در عید نوروز پیاز ها بایددر ماه های آذر و دی در گل خانه ها کشت شوند. در صورتی که پیاز در داخل کشور تولید شود در فصل پاییز می توان آنها را مستقیماً در گلدان کاشته سپس در گلخانه تحت شرایط به خصوصی از نقطه نظر درجه حرارت پرورش داد.

تکثیر لیلیوم:
از طریق جدا کردن فلس‌های پیازی تکثیر می‌شود. فلس‌ها در پاییز روی ردیف هایی به فاصله 15 سانتیمتر در بستر کاشتی که در گلخانه مهیا می‌شودکشت می‌گردند. پیازچه‌ها که بعد از یک فصل رویشی تشکیل می‌شوند از خاک خارج و مجددا در فصل مناسب در خاک خارج از گلخانه کشت می‌شوند. در فصل پاییزپیاز‌های رسیده برداشت شده به بزرگی آنها درجه بندی می‌شوند _پیاز‌های کوچک محیطی برابر 15 تا 18 سانتیمتر و پیاز‌های درشت محیطی برابر25 تا 28 سانتیمتر را دارا می‌باشند_پیاز‌های کوچک بوته‌های کوچک و تعداد کمتری گل تولید می‌کنند. فصل برداشت پیاز لیلیوم مهر ماه است. زود تر از این زمان برداشت صورت نمی گیرد زیرا رشد در فصل پاییز انجام می‌شود.
نور:
در گلخانه حد اکثر نور را باید برای پرورش این محصول مهیا کرد. در صورتی که به هر دلیل نور به این محصول نرسد(شرایط جوی یا قرار دادن گلدانها درکنار یکدیگر و سایه) بوته‌ها بلند می‌شوند و تعداد کمتری گل می‌دهند و در این شرایط احتمال زرد شدن برگهای پایینی گیاه وجود دارد.
طول مدت روز تاثیری در گل دهی لیلیوم ندارد با وجود این در روز‌های بلند لیلیوم بلند تر و درشت(از نظر ارتفاع بوته) می‌شود. از این عامل(طول مدت روز) برای تنظیم گل د هی و رشد و نمو استفاده ای به عمل نمی آید ولی در صورتی که محصول بیش از حد کوتاه شود میتوان از طریق نور مصنوعی رشد و نمو آن را زیادکردو در عکس این حالت با کوتاه کردن طول مدت روز(پوشش با پارچه‌های سیاه) از رشد بی رویه آن جلو گیری کرد. در صورتی که هدف زودرسی گل باشدحد اقل 6 هفته قبل از گ دهی به طول مدت روز افزوده می‌شود.
درجه حرارت:
رشد و گل دهی لیلیوم تحت تاثیر مستقیم درجه حرارتی است که پیاز‌ها بعد از برداشت در تحت شرایط آن واقع می‌شوند. همچنین درجه حرارت ماه‌های آخر کشت و کار پیاز در مزرعه تاثیر به خصوصی در رشد و نمو و گل دهی این محصول دارد. بعد از برداشت پیاز‌ها اگر آنها را به مدت 4 تا 6 هفته در حرارت 3 درجه سانتیگرادنگهداری کنیم در حد اقل زمانی پیاز‌ها به گل خواهند رفت ولی باید توجه داشت که این زودرسی با کوچکی گلها همراه است. همچنین در نتیجه آن از تعداد گلها کاسته می‌شود. به هر حال در صورتی 6 هفته پیاز‌های این محصول در سرما قرار گیرند از تاریخ کاشت پیاز‌ها تا گل دهی بیش از 120 روز طول نخواهد کشید واین در شرایطی است که درجه حرارت گلخانه در 15 درجه سانتیگراد تنظیم شود. در صورتی که بخواهیم گل‌های لیلیوم را در عید نوروز به بازار عرضه کنیم از زمان خارج کردن پیاز‌ها از زمین تا هنگامی که آنها را جهت 6 هفته سرما انبار می‌کنیم یا در گلخانه قرار می‌دهیم فرصتی است که پیاز را در حرارتی حدود 20 درجه نگهداری کنیم.
عملا میتوان بعد از کندن پیاز‌ها و کاشت آنها در گلدان محصول را در ابتدای فصل پاییز در شاسی‌های سرد نگهداری کرد و با شروع سرما در اواخر آذر ماه آنها را به گلخانه‌های سرد(15 درجه سانتیگراد) منتقل کرد. درجه حرارت این شاسی‌ها در اواخر فصل پاییز کمی بالاتر از نقطه انجماد است و بدین ترتیب طبیعتا پیازها سرما ی لازم جهت رشد و نمو و گل دهی خود را دریافت می‌نمایند. بدین ترتیب لیلیوم در 15 درجه حرارت شب و حدود 20 درجه حرارت روز زودرس می‌شود. اگر درجه حرارت گلخانه از این سرد تر باشد رشد و نمو این گیاه به خوبی انجام نمی گیرد ولی در حرارت بالاتر رشد و نمو این گیاه بیشتر می‌شود.
کشت پیاز‌ها در گلدان:
پیاز‌ها را تا زمان کاشت میتوان در حرارت 10تا 15 درجه سانتیگراد انبار کرد. خاک گلدان باید سبک باشد و از اضافه کردن مقادیر زیاد یتورب و مواد مشابه به مخلوط خاک اجتناب می‌شود زیرا این مواد آب زیادی به خود می‌گیرند و در نتیجه شرایط برای پوسیدگی ریشه فراهم میشود. پیاز لیلیوم تقریبا در کف گلدان کشت می‌شود. گلدانها در کنار هم چیده شده و آبیاری می‌شوند. گلدانها در کنار هم به مدت 3تا4 هفتهباقی می‌مانند و بعدا برگردان می‌شوند به این صورت که دو تا سه مرتبه گلدانها جا به جا شده و هر بار فاصله آنها نسبت به هم بیشتر می‌شود. با توجه به درشتی و ریزی بوته‌ها باید فاصله گلدانها بیشتر شود.
برخی مشکلات کشت و کار لیلیوم:
در پاییز برخی از پیاز‌های زود رس سبز میکنند و این عمل ممکن است قبل از در آوردن پیاز‌ها از داخل خاک در خارج از گلخانه اتفاق افتد. بخش سبز شده باید در داخل خاک قرار گیرد. نباید ساقه سبز شده شکسته شود زیرا برای رشد مجدد ساقه زمانی طولانی لازم خواهد بود. بیماری لکه قهوه ای برگ‌های لیلیوم به دلایل مختلف به وقوع می‌پیوندد که یکی از مشکلات مهم است. به هر دلیلی که رشد و نمو ریشه‌ها متوقف شود شدت این بیماری بیشتر می‌شود و روی این اصل موضوع آبیاری دقیق گلدان‌های لیلیوم اهمیت پیدا میکند. آبیاری بیش از اندازه باعث پوسیدگی ریشه و شدت یافتن بیماری لکه قهوه ای میشود. این لکه‌ها در بخش فوقانی برگها و به صورت لکه هایدرشت ظاهر می‌شوند. همچنین کود پاشی در صورتی که به نحوی صورت گیرد که باعث توقف رشد ریشه‌ها شود، باعث ظهور لکه‌های قهوه ای در برگهای لیلیوم می‌شود. باید در مخلوط خاک یک چهارم تورب یا کود پوسیده افزود تا شرایط بهتری برای رشد ریشه‌ها فراهم شود عارضه ی کمی تعداد گل به دلیل کشت پیازهای کوچک روی می‌دهد. همچنین این عارضه ممکن است به دلیل انبار کردن پیازها به مدت طولانی و یا خشکی هوای انبار باشد. ترکیدن جوانه‌های گل که به دلیل کمبود آب گیاه روی می‌دهد در نتیجه ی ضعف ریشه‌ها در جذب آب، کمی نور و یا ضعیف بودن آن، و یا بالا رفتن درجه ی حرارت در طول زود رسی اتفاق می‌افتد. زرد شدن و ریزش برگ‌های پایینی این گیاه در نتیجه ی کمبود نور(فاصله ی کم گلدان‌ها از یکدیگر) و یا کمبود ازت است. فاصله دادن به بوته‌ها و کود پاشی ازت بعد از خارج شدن برگ هااز داخل خاک در جهت رفع این عارضه توصیه شده است.
بیماری و آفات لیلیوم:
مهم ترین عامل بیماری زای پوسیدگی ریشه در این گیاه ریزوکتونیا و پی تیوم است، لیکن عوامل بیماری زای دیگر نیز در پوسیدگی ریشه دخالت دارند. روی این اصل ضد عفونی خاک، گلدانها و محل و کلیه ی وسایلی که به نحوی باکشت و کار این گیاه مربوط است عمل می‌شود. انتخاب خاک سبک شنی که به خوبی زه کشی می‌شود و آب را در گلدان‌ها نگه نمیدارد، برای رشد و نمو بهتر ریشه لیلیوم همواره توصیه شده است، در چنین خاکی پوسیدگی ریشه کمتر اتفاق می‌افتد. لکه‌های گرد و یا بیضی شکل به رنگ روشن به دلیل عامل بیماری زای بوتریتیس روی برگ و گل‌ها ظاهر می‌شود و در تحت شرایط مرطوب لکه‌ها از گرد خاکستری رنگ پوشیده می‌شوند. بهترین راه مبارزه با این عارضه کمبود رطوبت گلخانه و بالا بردن میزان تهویه است.
همچنین بیماری ویروسی در لیلیوم نیز گزارش شده است. از مهم ترین آفات لیلیوم می‌توان از شته‌ها نام برد. شته‌ها مخصوصا به بخش انتهایی برگها حمله ور می‌شوند. شته‌ها باعث ترک خوردن و از هم پاشیدن جوانه‌های گل نیز می‌شوند که به آسانی با سموم معمولی حشره کش شته‌ها قابل کنترل می‌با شند که باید سم پاشی‌ها به کرات انجام می‌پذیرد. و در آخر نماتد‌ها باعث پوسیدگی ریشه میشوند که مبارزه با نماتد‌ها غالبا در خاک خارج از گلخانه به شدت عمل می‌شود.

به منظور سفارش خرید و نوشتن طرحهای توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی، با 09354300400 تماس بگیرید.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی